เงื่อนไขและข้อตกลงในการเช่ารถ

  • การออกเดินทางกลางคืน ไปถึงจุดหมายตอนเช้า พนักงานต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

  • หจก.เติมน้ำมันเต็มถังก่อนไปรับลูกค้า จากนั้นลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการเติมเองในระหว่างการใช้งาน และเติมเต็มถังคืน หจก. เมื่อเสร็จสิ้นการส่งลูกค้า ณ จุดสุดท้าย

  • รถตู้ให้เช่าของ หจก.ทุกคัน มีประกันชั้น 1 คุ้มครองผู้โดยสารทุกที่นั่ง

  • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถ ยกเว้นได้ตกลงล่วงหน้า

  • ห้ามนำสิ่งเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ

  • พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

  • ผู้โดยสารทุกท่าน ห้ามดื่มสุรา หรือ ของมึนเมาทุกชนิด และห้ามสูบบุหรี่ ภายในรถ โดยเด็ดขาด
© 2015 udomsaktour.com All Rights Reserved.